หยุดเรียนวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 - 2 สิงหาคม 2558 ( เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 งดเรียนพิเศษ)

เข้าสู่หน้าหลัก pms.ac.th


           


โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
E-mail : webmaster@pms.ac.th