ป.6 รับเอกสารใบจบ ปพ.1 ปพ.6 รับวันที่ 4 เมษายน 2557 เป็นต้นไป (ยกเว้นวันหยุด)

ม.3 และ ม.6 รับได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 เมษายน 2557 (แต่งกายด้วยชุดนักเรียน)


***เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ชาย) ตั้งแต่วันนี้ – 16 พฤษภาคม 2557 คลิกดูรายละเอียด***

ราคาหนังสือ สมุด เอกสาร ใบงานประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2557

จำหน่าย วันเสาร์ที่ 26 เม.ย.57 เวลา 08.00 - 15.00 น.

จำหน่าย วันอาทิตย์ 27 เม.ย.57 เวลา 08.00 - 12.00 น.

ส่วนระดับ ป.1, ม.1 และ ม.4 ราคาหนังสือ สมุด เอกสาร ฯลฯ รวมในค่าลงทะเบียนแล้ว

***ราคา Update 10 เมษายน 2557***

ชั้น ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.2 ม.3 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3
ราคา 2,190 บ. 2,215 บ. 2,309 บ. 2,379 บ. 2,304 บ. 2,414 บ. 2,234 บ. 1,705 บ. 1,705 บ. 1,547 บ. 1,377 บ. 1,377 บ. 1,529 บ.

เดือนเมษายน 2557

วันที่

กิจกรรม

25 เม.ย.57

วันสุดท้ายการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน

26-27 เม.ย.57

จำหน่ายหนังสือเรียน

27 เม.ย.-11 พ.ค.57

ทัศนศึกษา ณ ประเทศจีน

 

เดือนพฤษภาคม 2557

วันที่

กิจกรรม

14-16 พ.ค.57

อบรม/สัมมนาครู

18 พ.ค.57

ฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์

19 พ.ค.57

เปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ป.1 – ม.6

20 พ.ค.57

เปิดเรียนระดับอนุบาล 2 – 3

21 พ.ค.57

เปิดเรียนระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1