[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :

   
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาคเรียนที่ 2/2560  
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช ม.4/3 ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมฯ 
ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561 
กิจกรรมฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ 
งานวันครูกตเวที 16 มกรา 
กิจกรรมวันครู เขต 3 
กิจกรรมกีฬาสีภายใน หางนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 25 
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ม.6 เรียนเสริมภาคฤดูร้อน (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(183)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เอกสารทั่วไป)(1052)
การเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(336)
บันทึกจิตอาสาปีการศึกษา 2560 (เอกสารทั่วไป)(182)
หนังสือตอบรับการนั่งรถร่วมรับ-ส่งนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และภาคฤดูร้อน (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(226)
รวมจุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เอกสารทั่วไป)(1119)
ใบความรู้วิชาคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม ม.3 (ใบความรู้)(232)
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (เอกสารทั่วไป)(308)
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(308)
สอนเสริมเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(357)
กำหนดเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ของนักเรียนปฐมวัย (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(283)
นักเรียนปฐมวัยเรียนพิเศษวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(256)
ดาวน์โหลดทั้งหมด

*** กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

 

เดือนมีนาคม 2561

1 มี.ค.  หยุดเรียน วันมาฆบูชา

7 มี.ค   วันแห่งความสำเร็จ ม.6

20 มี.ค - 20 เม.ย.     เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน (Summer)

 

เดือนเมษายน 2561

6 เม.ย    หยุดเรียน วันจักรี

13-17 เม.ย  หยุดเรียน วันสงกรานต์

20-21 เม.ย     จำหน่ายหนังสือสมุด อุปกรณ์การเรียน

 

เดือนพฤษภาคม 2561

13 พ.ค.     ฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์

15 พ.ค.     เปิดเรียน ชั้น ป.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

16 พ.ค.     เปิดเรียนระดับอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

 

  


  

 เริ่มนับ 8 / มิ.ย. / 2554
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)

  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th