[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :

   
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ฉลองวันสถาปนาโรงเรียนและฉลองแม่พระบังเกิด 
นิเทศติดตามการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย และชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 
แห่เทียนจำนำพรรษา 
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ในวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ 
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(50)
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(52)
นักเรียนคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(41)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (เอกสารทั่วไป)(87)
กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(100)
กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นอนุบาล (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(64)
ม.4-6 เข้าร่วมศึกษาดูงาน TU OPEN HOUSE 2017 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(64)
รวมจุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เอกสารทั่วไป)(1073)
การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.3 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(178)
การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(135)
การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.3 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(142)
การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.2 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(140)
ดาวน์โหลดทั้งหมด

*** กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

 

 เดือนกันยายน 2560

1-29 ก.ย.    รับสมัครนักเรียนเตรียมปฐมวัยและปฐมวัย 1-3 ปี 2561

8 ก.ย.          ฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

18-22 ก.ย   ปฐมวัย สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

23 ก.ย         ปฐมวัยปิดภาคเรียน

25-29 ก.ย.  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้น ป.1 - ม.6

30 ก.ย.        ปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้น ป.1 - ม.6

 

 เดือนตุลาคม 2560

4 ต.ค.    ประกาศผลนักเรียนมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน

4-6 ต.ค  ป.4 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

5 ต.ค.    ลงทะเบียนเรียนเสริม / สอบซ่อม

5-6-9-10-11 ต.ค.  เรียนเสริม / สอบซ่อม

9-11 ต.ค  ป.5  เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

30 ต.ค.  เปิดเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2/2560

 

  


  

 เริ่มนับ 8 / มิ.ย. / 2554
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)

  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th