[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :

   
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสีหางนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2560 
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ภาคเรียนที่ 1/2560 
ประกาศผลการประเมินนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561 
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาคเรียนที่ 1/2560 (เฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ฉลองวันสถาปนาโรงเรียนและฉลองแม่พระบังเกิด 
นิเทศติดตามการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(73)
สอนเสริมเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(76)
กำหนดเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ของนักเรียนปฐมวัย (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(65)
นักเรียนปฐมวัยเรียนพิเศษวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(48)
ใบตอบรับการเรียนเสริม (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(53)
การเรียนเสริมวันจันทร์-พฤหัสบดี และเรียนพิเศษวันเสาร์ (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(65)
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom Meeting (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(94)
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(158)
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(179)
นักเรียนคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(137)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (เอกสารทั่วไป)(194)
กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(250)
ดาวน์โหลดทั้งหมด

*** กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

 เดือนพฤศจิกายน 2560

14 พ.ย    ฉลองศาสนนาม เซอร์ลิลี่ นิลเขต

20 พ.ย.   วันวิชาการ เขต 3 ที่โรงเรียนเซนต์แมรี่

เดือนธันวาคม 2560

2 ธ.ค.    มอบตัวนักเรียนเตรียมปฐมวัย ขึ้น อ.3 และ อ.3 ขึ้น ป.1

4 ธ.ค.     วจนพิธีกรรมวันพ่อ

22 ธ.ค.   งานคริสมาสในโรงเรียน

23 ธ.ค. - 2 ม.ค 61 หยุดเรียนโอกาสฉลองคริสมาส - ปีใหม่

เดือนมกราคม 2561

3 ม.ค     เปิดเรียนหยุดปีใหม่

3 - 31 ม.ค   จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

8-10 ม.ค  สอบกลางภาค ป.1- ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2560

12 ม.ค     กีฬาสีภายใน หางนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 25

  


  

 เริ่มนับ 8 / มิ.ย. / 2554
UserOnline now 2 IP
(Show/hide IP)

  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th