[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :

   
งานวันครูกตเวที 16 มกรา 
กิจกรรมวันครู เขต 3 
กิจกรรมกีฬาสีภายใน หางนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 25 
ประกาศผู้โชคดี บัตร WONDERFUL CHRISTMAS 2017 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี 
เด็กๆระดับปฐมวัยได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเขต 3 ณ โรงเรียนเซนต์แมรี สมุทรปราการ 
วันฉลองศาสนนามเซอร์ลิลี่ นิลเขต 
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ใบความรู้วิชาคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม ม.3 (ใบความรู้)(99)
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (เอกสารทั่วไป)(173)
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(194)
สอนเสริมเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(219)
กำหนดเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ของนักเรียนปฐมวัย (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(170)
นักเรียนปฐมวัยเรียนพิเศษวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(140)
ใบตอบรับการเรียนเสริม (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(174)
การเรียนเสริมวันจันทร์-พฤหัสบดี และเรียนพิเศษวันเสาร์ (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(157)
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom Meeting (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(193)
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(207)
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(229)
นักเรียนคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(186)
ดาวน์โหลดทั้งหมด

*** กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

 

เดือนมกราคม 2561

3 ม.ค     เปิดเรียนหยุดปีใหม่

3 - 31 ม.ค   จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

8-10 ม.ค  สอบกลางภาค ป.1- ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2560

12 ม.ค     กีฬาสีภายใน หางนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 25

16 ม.ค     หยุดเรียนวันครู

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

3 ก.พ.     สอบ O-Net ป.6

3-4 ก.พ.  สอบ O-Net ม.3

16,19,21 ก.พ.  สอบปลายภาค ม.4-6 ภาคเรียนที่ 2/2560

18 ก.พ.   ฉลองศาสนนามเซอร์แบร์นาแด๊ต รุนกระโทก

19-23 ก.พ.  อนุบาลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

24 ก.พ.  อนุบาล 3 รับวุฒิบัตร

23,26,27,28 - 2 มี.ค  สอบปลายภาค ป.1 - ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2560

 

เดือนมีนาคม 2561

20 มี.ค - 20 เม.ย.     เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน (Summer)

 

เดือนเมษายน 2561

20-21 เม.ย     จำหน่ายหนังสือสมุด อุปกรณ์การเรียน

 

เดือนพฤษภาคม 2561

13 พ.ค.     ฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์

15 พ.ค.     เปิดเรียน ชั้น ป.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

16 พ.ค.     เปิดเรียนระดับอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

 

  


  

 เริ่มนับ 8 / มิ.ย. / 2554
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)

  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th