[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :

   
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 
ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหารประจำ ปีการศึกษา 2560 
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศพระสงฆ์ ภคินี ผู้ช่วยผู้บริหาร และครูดีเด่น 
พิธีฉลองศาสนนามนักบุญแอนโทนี บัณฑิตย์ ประจงกิจ 
แกนนำนักเรียนฝ่ายสายตรวจขยะ(หมอขยะ) 
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(55)
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(49)
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(43)
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(51)
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(46)
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(36)
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(39)
การดำเนินกิจกรรมค่ายจริยธรรม (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(48)
ขออนุญาตนักเรียนฝึกซ้อมวงโยธวาทิต (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(40)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.1 และ ม.1 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(94)
การเรียนเสริมวันเสาร์ (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(149)
การเรียนเสริม วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(148)
ดาวน์โหลดทั้งหมด

*** กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

เดือนมิถุนายน 2560

7 มิ.ย.         นักเรียน ม.1-2 เข้าค่ายจริยธรรม

13 มิ.ย.       ฉลองศาสนนามนักบุญแอนโทนี บัณฑิตย์ ประจงกิจ

15 มิ.ย.       พิธีเสกรถรับ-ส่งนักเรียน

21 มิ.ย.      นักเรียน ม.3-4 เข้าค่ายจริยธรรม

22 มิ.ย.       พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

27 มิ.ย.       นักเรียน ป.5 ทัศนศึกษา

28 มิ.ย.       นักเรียน ป.3 ทัศนศึกษา

28 มิ.ย.      นักเรียน ม.5-6 เข้าค่ายจริยธรรม

29 มิ.ย.       นักเรียน ป.4 ทัศนศึกษา

 
เดือนกรกฎาคม 2560

3 ก.ค.       นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา

4 ก.ค.       นักเรียน ม.1 ทัศนศึกษา

5 ก.ค.       นักเรียน ม.2 ทัศนศึกษา

6 ก.ค.       นักเรียน ป.6 ทัศนศึกษา

10-11 ก.ค. หยุดชดเชยวันอาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

12 ก.ค.       นักเรียน ม.4 และ ม.6 ทัศนศึกษา

27 ก.ค.    จัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10

28 ก.ค.    หยุดเรียน/วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10

  


  

 เริ่มนับ 8 / มิ.ย. / 2554
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)

  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th