[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :

   
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี 
เด็กๆระดับปฐมวัยได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเขต 3 ณ โรงเรียนเซนต์แมรี สมุทรปราการ 
วันฉลองศาสนนามเซอร์ลิลี่ นิลเขต 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน "Classroom Meeting" ภาคเรียนที่ 2/2560 
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสีหางนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2560 
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ภาคเรียนที่ 1/2560 
ประกาศผลการประเมินนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561 
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาคเรียนที่ 1/2560 (เฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (เอกสารทั่วไป)(28)
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(110)
สอนเสริมเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(114)
กำหนดเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ของนักเรียนปฐมวัย (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(84)
นักเรียนปฐมวัยเรียนพิเศษวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(62)
ใบตอบรับการเรียนเสริม (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(79)
การเรียนเสริมวันจันทร์-พฤหัสบดี และเรียนพิเศษวันเสาร์ (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(87)
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom Meeting (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(117)
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(171)
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(191)
นักเรียนคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(148)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (เอกสารทั่วไป)(202)
ดาวน์โหลดทั้งหมด

*** กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

เดือนธันวาคม 2560

2 ธ.ค.    มอบตัวนักเรียนเตรียมปฐมวัย ขึ้น อ.3 และ อ.3 ขึ้น ป.1

4 ธ.ค.     วจนพิธีกรรมวันพ่อ

22 ธ.ค.   งานคริสมาสในโรงเรียน

23 ธ.ค. - 2 ม.ค 61 หยุดเรียนโอกาสฉลองคริสมาส - ปีใหม่

 

เดือนมกราคม 2561

3 ม.ค     เปิดเรียนหยุดปีใหม่

3 - 31 ม.ค   จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

8-10 ม.ค  สอบกลางภาค ป.1- ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2560

12 ม.ค     กีฬาสีภายใน หางนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 25

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

3 ก.พ.     สอบ O-Net ป.6

3-4 ก.พ.  สอบ O-Net ม.3

16,19,21 ก.พ.  สอบปลายภาค ม.4-6 ภาคเรียนที่ 2/2560

18 ก.พ.   ฉลองศาสนนามเซอร์แบร์นาแด๊ต รุนกระโทก

19-23 ก.พ.  อนุบาลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

24 ก.พ.  อนุบาล 3 รับวุฒิบัตร

23,26,27,28 - 2 มี.ค  สอบปลายภาค ป.1 - ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2560

 

เดือนมีนาคม 2561

20 มี.ค - 20 เม.ย.     เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน (Summer)

 

เดือนเมษายน 2561

20-21 เม.ย     จำหน่ายหนังสือสมุด อุปกรณ์การเรียน

 

เดือนพฤษภาคม 2561

13 พ.ค.     ฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์

15 พ.ค.     เปิดเรียน ชั้น ป.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

16 พ.ค.     เปิดเรียนระดับอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  


  

 เริ่มนับ 8 / มิ.ย. / 2554
UserOnline now 0 IP
(Show/hide IP)

  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th