[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
 
  

Username :
Password :
   
ฉลองศาสนนามเซอร์แบร์นาแด๊ด รุนกระโทก 
รับประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน 
ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 
มอบโล่และเกียรติบัตรครูดีเด่นประจำปี 2560 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 
กิจกรรมวันวิชาการโรงเรียน 
กิจกรรมแปรอักษร 
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(42)
การเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(221)
จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(801)
โครงการบรรพาชาสามเณรภาคฤดูร้อน (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(71)
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(206)
ใบความรู้ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.1 (ครูคาวี) (ใบความรู้)(414)
แจ้งผลการคัดเลือก ม.3 เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(376)
นักเรียน ป.6 เรียนต่อและมอบตัวขึ้น ม.1 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(305)
การเรียนเสริมวันเสาร์ (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(308)
การเรียนเสริม วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 2/2559 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(288)
แบบทดสอบหลังเรียน การทำงานของคอมพิวเตอร์ ม.1 (เอกสารทั่วไป)(470)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (เอกสารทั่วไป)(340)
ดาวน์โหลดทั้งหมด

*** กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

4 ก.พ.         ยื่นใบสมัคร เตรียมอนุบาล - ม.6

4 ก.พ.         สอบ O-Net ชั้น ป.6

4-5 ก.พ.      สอบ O-Net ชั้น ม.3

9 ก.พ.         นร.อนุบาล 3 ถ่ายภาพหมู่

10 ก.พ.       นักเรียนชั้น ม.6 ปัจฉิมนิเทศ

11 ก.พ.       นักเรียนใหม่สอบเข้าโรงเรียน

15 ก.พ.       ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่

15-17 ก.พ. ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

18 ก.พ.       มอบตัวนักเรียนใหม่

18-19 ก.พ.  สอบ O-Net ชั้น ม.6

20-24 ก.พ.  อนุบาลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

25 ก.พ.       นักเรียนชั้นอนุบาล 3 รับวุฒิบัตร

 เดือนมีนาคม 2560

1-9 มี.ค.       นักเรียนชั้น ป.1 - ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

10 มี.ค.         ม.6 รับวุฒิบัตร วันแห่งความสำเร็จ

20 มี.ค - 20 เม.ย.  เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน (Summer)

เดือนเมษายน 2560

 21-22 เม.ย.  จำหน่ายหนังสือ - สมุด อุปกรณ์การเรียน

เดือนพฤษภาคม 2560

14 พ.ค.       ฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์

16 พ.ค.       เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้นป.1 - ม.6

18 พ.ค.       เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับอนุบาล

  


  

 เริ่มนับ 8 / มิ.ย. / 2554
  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th