[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
 
  

Username :
Password :
   
ประกาศผลการประเมินนักเรียนปฐมวัยเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาคเรียนที่ 1/2559 
โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2559 
นักเรียนเข้าร่วมโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 
วันสถาปนาโรงเรียนและฉลองแม่พระ 
พิธีเปิดกิจกรรมบูรณาการอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา 
พิธีเปิดกิจกรรมบูรณาการอาเซียน และกิจกรรมโตไปไม่โกง ระดับประถมศึกษา 
พิธีเปิดสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
การเรียนเสริมวันเสาร์ (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(11)
การเรียนเสริม วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 2/2559 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(14)
แบบทดสอบหลังเรียน การทำงานของคอมพิวเตอร์ ม.1 (เอกสารทั่วไป)(221)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (เอกสารทั่วไป)(148)
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(66)
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(80)
จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (เอกสารทั่วไป)(1661)
สื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.1 (ใบความรู้)(82)
โครงการกีฬาสีภายใน หางนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 24 ระดับประถม-มัธยม (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(96)
โครงการกีฬาสีภายใน หางนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 24 ระดับอนุบาล (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(63)
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(70)
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.2 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(51)
ดาวน์โหลดทั้งหมด

*** กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

 ตุลาคม (October) 2559/2016

1 ต.ค.             นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ปิดเทอม

3-5 ต.ค.         ป.4 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

5 ต.ค.             ประกาศผลเฉพาะนร.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ เวลา 16.00 น.

6 ต.ค.            ลงทะเบียนเรียนเสริมวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น.

6-7-10-11 ต.ค.  เรียนเสริมและสอบซ่อม

5-7 ต.ค.         ป.5 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

13-15 ต.ค.    ม.1 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

13-15 ต.ค.    ม.3 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

25 ต.ค.          เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

 

  


  

 เริ่มนับ 8 / มิ.ย. / 2554
stats counter

 

  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th