[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
 
  

Username :
Password :
   
กิจกรรมแปรอักษร 
กิจกรรมวันพ่อ 
กิจกรรมบริจาคสิ่งของ ณ บ้านราชาวดี (ชาย) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ครูและตัวแทนนักเรียน ร่วมเป็นจิตอาสาบรรจุข้าวเปลือก "พอเพียง” 
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 
พิธีรวมพลังแห่งความภักดี 
งานวิชาการเขต 3 
ฉลองศาสนนามเซอร์ลิลี่ จีรภา นิลเขต 
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ใบความรู้ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.1 (ครูคาวี) (ใบความรู้)(184)
แจ้งผลการคัดเลือก ม.3 เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(30)
นักเรียน ป.6 เรียนต่อและมอบตัวขึ้น ม.1 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(21)
การเรียนเสริมวันเสาร์ (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(182)
การเรียนเสริม วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 2/2559 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(183)
แบบทดสอบหลังเรียน การทำงานของคอมพิวเตอร์ ม.1 (เอกสารทั่วไป)(350)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (เอกสารทั่วไป)(260)
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(179)
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(190)
จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (เอกสารทั่วไป)(1791)
สื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.1 (ใบความรู้)(212)
โครงการกีฬาสีภายใน หางนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 24 ระดับประถม-มัธยม (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(209)
ดาวน์โหลดทั้งหมด

*** กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

 เดือนธันวาคม 2559

 2 ธ.ค.           วจนพิธีกรรมวันพ่อ

5 ธ.ค.            หยุดเรียนชดเชยวันพ่อ

12 ธ.ค.          หยุดเรียนชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

13 ธ.ค.          วันวิชาการของโรงเรียน (ป.1-ม.6)

19-20 ธ.ค.    ร้องเพลงคริสมาสต์ตามบ้าน

23 ธ.ค.          จัดงานคริสมาสต์ในโรงเรียน

24 ธ.ค. - 3 ม.ค.60 หยุดเรียนโอกาสฉลองคริสมาสตร์ - วันปีใหม่

 เดือนมกราคม 2560

4 ม.ค.           เปิดเรียน

4-31 ม.ค.     จำหน่ายใบสมัคร เตรียมอนุบาล - ม.6

9-12 ม.ค.     สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับชั้น ป.1 - ม.6

14 ม.ค.         มอบตัวนักเรียนชั้น ป.6 ขึ้น ม.1 และ ม.3 ขึ้น ม.4

15 ม.ค.         ฉลองศาสนนามเซอร์ราแชล ศิริกลกุล

16 ม.ค.         วันครู

20 ม.ค.         จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน

25 ม.ค.         วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ

 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

4 ก.พ.         ยื่นใบสมัคร เตรียมอนุบาล - ม.6

4 ก.พ.         สอบ O-Net ชั้น ป.6

4-5 ก.พ.      สอบ O-Net ชั้น ม.3

6 ก.พ.         นร.อนุบาล 3 ถ่ายภาพหมู่

11 ก.พ.       นักเรียนใหม่สอบเข้าโรงเรียน

14 ก.พ.       ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่

15-17 ก.พ. ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

18 ก.พ.       มอบตัวนักเรียนใหม่

18-19 ก.พ.  สอบ O-Net ชั้น ม.6

20-24 ก.พ.  อนุบาลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

25 ก.พ.       นักเรียนชั้นอนุบาล 3 รับวุฒิบัตร

 เดือนมีนาคม 2560

1-9 มี.ค.       นักเรียนชั้น ป.1 - ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

10 มี.ค.         ม.6 รับวุฒิบัตร วันแห่งความสำเร็จ

20 มี.ค - 20 เม.ย.  เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน (Summer)

เดือนเมษายน 2560

 21-22 เม.ย.  จำหน่ายหนังสือ - สมุด อุปกรณ์การเรียน

เดือนพฤษภาคม 2560

14 พ.ค.       ฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์

16 พ.ค.       เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้นป.1 - ม.6

18 พ.ค.       เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับอนุบาล

  


  

 เริ่มนับ 8 / มิ.ย. / 2554
stats counter

 

  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th