[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
 
  

Username :
Password :
   
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ป.6 ที่สอบ O-Net ได้ 100 คะแนนนเต็ม 
ราคาหนังสือ-สมุด ปีการศึกษา 2559 
ประกาศผลรางวัล Energy Mind Award 2015 
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาคเรียนที่ 2/2558 
ภาพบรรยากาศพิธีรับวุฒิบัตรของน้องอนุบาล 3 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัล โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 34  
มอบเกียรติบัตรนักเรียนระเบียบวินัยดีเด่น 
ปรับวันเรียนเสริมภาคฤดูร้อน (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(86)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 (เอกสารทั่วไป)(586)
การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(328)
นักเรียน ม.6 เรียนเสริมสะสมหน่วยกิต ปี 2559 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(57)
การเข้าโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีนครั้งที่ 2 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(97)
จุดประสงค์การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เอกสารทั่วไป)(1363)
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(103)
ปัจฉิมนิเทศ ม.6 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(101)
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 (เอกสารทั่วไป)(573)
กิจกรรม English Camp (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(292)
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(109)
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(113)
ดาวน์โหลดทั้งหมด

  


  

 เริ่มนับ 8 / มิ.ย. / 2554
stats counter

 

  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th