[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
 
  

Username :
Password :
   
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2559 
ม.1 ทัศนศึกษา ปี 2559 
รับทุนและเกียรติบัตรเรียนดี 
โครงการเสริมทักษะผู้นำยุวธรรมทูต 
อบห้องเรียน ฆ่าเชื้อโรค...เพื่อหนูน้อย 
งานเปิดตัวและแถลงข่าว "วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2559" 
ฉีดวัคซีนระดับอนุบาล 
ทำความสะอาด ห้องเรียน ห้องครัว อาคารเรียน ตึกอนุบาล เพื่อลดการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก 
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
นักเรียนชั้น ม.4 ทัศนศึกษา (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(21)
นักเรียนชั้น ม.2 ทัศนศึกษา (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(14)
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม (MMR) (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(18)
โครงการสานฝันสานสัมพันธ์พี่น้อง (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(35)
ขออนุญาตนำนักเรียนไปค่าย Enegy Mind Award (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(37)
นักเรียนชั้น ป.6 ทัศนศึกษา (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(22)
นักเรียนชั้น ม.1 ทัศนศึกษา (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(28)
นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษา (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(25)
การนำนักเรียนเข้าค่ายจริยธรรม (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(150)
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ เตรียมปฐมวัย และ อ.1-3 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(94)
การเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ (ระดับปฐมวัย) (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(104)
เรียนพิเศษช่วงเย็น (ระดับปฐมวัย) (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(85)
ดาวน์โหลดทั้งหมด

*** กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

มิถุนายน (June) 2559/2016

6 มิ.ย.                      ม.1 และ ม.4/1 เข้าค่ายจริยธรรม

7 มิ.ย.                      ม.2 และ ม.4/2 เข้าค่ายจริยธรรม

8 มิ.ย.                      ม.3 และ ม.4/3 เข้าค่ายจริยธรรม

9 มิ.ย.                     ม.5 - ม.6 เข้าค่ายจริยธรรม

13 มิ.ย.                    ฉลองศาสนนามนักบุญอันตน คุณพ่อบัณฑิตย์ ประจงกิจ

16 มิ.ย.                    พิธีไหว้ครู

17 มิ.ย.                   ป.1 และ ป.6 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก (DT)

18 มิ.ย.                    ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้น ป.1-2

18 มิ.ย.                    ค่ายโครงการสานฝันสานสัมพันธ์พี่น้อง ม.ปลาย

18 มิ.ย.                    ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับชั้นปฐมวัย

22 มิ.ย.                    ป.3 ทัศนศึกษา

27 มิ.ย.                    ม.1 ทัศนศึกษา

28 มิ.ย.                    ป.2 ทัศนศึกษา

29 มิ.ย.                    ป.6 ทัศนศึกษา

29 มิ.ย.                    ป.4 ทัศนศึกษา

 ...................................................................................................................

กรกฎาคม (July) 2559/2016

 
6 ก.ค.                   ม.3 ทัศนศึกษา

7 ก.ค.                   ม.2 ทัศนศึกษา

12 ก.ค.                ป.5 ทัศนศึกษา

15 ก.ค.                ป.1 ฉีควัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม (MMR)

27 ก.ค.                ม.5-6 ทัศนศึกษา

...................................................................................................................

 สิงหาคม (August) 2559/2016

9 ส.ค.                  ม.4 ทัศนศึกษา

 

 

  


  

 เริ่มนับ 8 / มิ.ย. / 2554
stats counter

 

  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th