[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
 
  

Username :
Password :
   
เข้าค่ายสานฝันสานสัมพันธ์พี่น้อง (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(21)
เชิญร่วมถวายปัจจัย เทียนพรรษา (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(22)
นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษา (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(22)
นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษา (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(48)
นักเรียนชั้น ป.6 ทัศนศึกษา (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(46)
ประชุมผู้ปกครองใหม่ (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(63)
การเรียนเสริมวันเสาร์ (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(128)
เข้าค่ายจริยธรรม ม.1 - 3 (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(132)
การเรียนเสริมตอนเย็น (จดหมายแจ้งผู้ปกครอง)(477)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (เอกสารทั่วไป)(756)
ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 (เอกสารทั่วไป)(505)
ใบสมัครอบรมลูกเสือ ATC (เอกสารทั่วไป)(143)
ดาวน์โหลดทั้งหมด

พิธีเปิดวันสุนทรภู่ 
วันแห่งความสำเร็จ 
รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา สอบธรรมะทางก้าวหน้า 
พิธีรับเกียรติครูส่งเสริมการอ่าน 
อ่านข่าวทั้งหมดของฝ่ายวิชาการ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
กิจกรรมไหว้ครู 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปี2558 
ลูกเสือประกวดสวนสนาม 
อ่านข่าวทั้งหมดของฝ่ายกิจการนักเรียน

อบรมเตรียมรับ สมศ.รอบสี่ 
เข้าร่วมประเมินแผนปฏิบัติงาน 
ฝ่ายการศึกษาตรวจติดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีฯ 
รร.เต็มรักศึกษา มาดูงานมาตรฐาน 
อ่านข่าวทั้งหมดของฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน 
ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 
ประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 
อ่านข่าวทั้งหมดของฝ่ายบริหารทั่วไป / ธุรการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 
ครูดีเด่น ระดับฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
พิธีต้อนรับอธิการิณีและผู้อำนวยการใหม่ 
อบรมคุณธรรมจริยธรรมครู 
อ่านข่าวทั้งหมดของฝ่ายบุคลากร

ประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน  
ชมนิทรรศการไฟฟ้า 
กิจกรรมโยนข้าว 
กิจกรรม Pms Save World Save Life 
อ่านข่าวทั้งหมดของฝ่ายบริการ

ฉลองศาสนนามคุณพ่อบัณฑิตย์ ประจงกิจ 
วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2558 
พิธีฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ 
วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา 2557 
อ่านข่าวทั้งหมดของฝ่ายจิตตาภิบาล

กิจกรรมศุกร์หรรษา อนุบาล1/2 
การประชุมผู้บริหาร ผู้ช่วยระดับปฐมวัย 
กิจกรรมศุกร์หรรษา อนุบาล1/1 
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย 
อ่านข่าวทั้งหมดของแผนกอนุบาล


  

 เริ่มนับ 8 / มิ.ย. / 2554
stats counter

 

  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th