[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.2 4.03 MBs 40 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
2 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.6 4.23 MBs 37 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
3 การตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 4.54 MBs 40 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
4 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา 4.78 MBs 36 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
5 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 1.13 MBs 79 เอกสารทั่วไป
6 ใบตอบรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 6.79 MBs 104 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
7 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา 5.12 MBs 174 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
8 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา 4.36 MBs 158 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
9 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา 4.22 MBs 146 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
10 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา 4.5 MBs 158 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
11 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา 4.28 MBs 145 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
12 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา 3.4 MBs 128 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
13 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา 4.03 MBs 135 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
14 การดำเนินกิจกรรมค่ายจริยธรรม 3.68 MBs 142 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
15 ขออนุญาตนักเรียนฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 4 MBs 137 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
16 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.1 และ ม.1 7.13 MBs 183 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
17 การเรียนเสริมวันเสาร์ 3.63 MBs 237 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
18 การเรียนเสริม วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 4.62 MBs 235 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
19 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 5.42 MBs 391 เอกสารทั่วไป
20 ระเบียบแนวปฏิบัติมาตรการรักษาความปลอดภัย ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง (ปีการศึกษา 2560) 96 KBs 235 เอกสารทั่วไป
21 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 3.36 MBs 209 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
22 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 MBs 184 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
23 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 1.5 MBs 371 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
24 การเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน 5.11 MBs 822 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
25 จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 2.63 MBs 2724 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
26 โครงการบรรพาชาสามเณรภาคฤดูร้อน 3.27 MBs 328 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
27 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 1.15 MBs 352 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
28 ใบความรู้ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.1 (ครูคาวี) 78.67 KBs 523 ใบความรู้
29 แจ้งผลการคัดเลือก ม.3 เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 2.92 MBs 568 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
30 นักเรียน ป.6 เรียนต่อและมอบตัวขึ้น ม.1 2.92 MBs 519 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง


กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th