[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 9.09 MBs 28 เอกสารทั่วไป
2 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 2.22 MBs 110 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
3 สอนเสริมเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 1.87 MBs 114 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
4 กำหนดเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ของนักเรียนปฐมวัย 2.34 MBs 84 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
5 นักเรียนปฐมวัยเรียนพิเศษวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 1.82 MBs 62 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
6 ใบตอบรับการเรียนเสริม 2.65 MBs 79 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
7 การเรียนเสริมวันจันทร์-พฤหัสบดี และเรียนพิเศษวันเสาร์ 2.33 MBs 87 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
8 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom Meeting 2.69 MBs 117 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
9 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 3 MBs 170 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
10 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 3.16 MBs 190 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
11 นักเรียนคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ 4.84 MBs 147 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
12 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 1.76 MBs 201 เอกสารทั่วไป
13 กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 3.08 MBs 270 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
14 กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นอนุบาล 3.32 MBs 166 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
15 ม.4-6 เข้าร่วมศึกษาดูงาน TU OPEN HOUSE 2017 2.79 MBs 156 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
16 รวมจุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 1.79 MBs 1298 เอกสารทั่วไป
17 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.3 3.23 MBs 264 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
18 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 3.38 MBs 223 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
19 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.3 3.7 MBs 227 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
20 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.2 3.95 MBs 226 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
21 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.1 4.39 MBs 212 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
22 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.2 4.03 MBs 276 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
23 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.6 4.23 MBs 271 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
24 การตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 4.54 MBs 264 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
25 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา 4.78 MBs 238 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
26 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 1.13 MBs 312 เอกสารทั่วไป
27 ใบตอบรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 6.79 MBs 301 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
28 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา 5.12 MBs 323 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
29 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา 4.36 MBs 295 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
30 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา 4.22 MBs 286 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง


กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th