[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา 5.12 MBs 55 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
2 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา 4.36 MBs 49 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
3 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา 4.22 MBs 43 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
4 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา 4.5 MBs 51 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
5 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา 4.28 MBs 46 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
6 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา 3.4 MBs 36 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
7 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา 4.03 MBs 39 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
8 การดำเนินกิจกรรมค่ายจริยธรรม 3.68 MBs 48 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
9 ขออนุญาตนักเรียนฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 4 MBs 40 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
10 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.1 และ ม.1 7.13 MBs 94 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
11 การเรียนเสริมวันเสาร์ 3.63 MBs 149 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
12 การเรียนเสริม วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 4.62 MBs 148 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
13 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 5.42 MBs 285 เอกสารทั่วไป
14 ระเบียบแนวปฏิบัติมาตรการรักษาความปลอดภัย ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง (ปีการศึกษา 2560) 96 KBs 160 เอกสารทั่วไป
15 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 3.36 MBs 169 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
16 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 MBs 139 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
17 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 1.5 MBs 351 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
18 การเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน 5.11 MBs 804 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
19 จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 2.63 MBs 2705 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
20 โครงการบรรพาชาสามเณรภาคฤดูร้อน 3.27 MBs 315 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
21 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 1.15 MBs 334 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
22 ใบความรู้ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.1 (ครูคาวี) 78.67 KBs 505 ใบความรู้
23 แจ้งผลการคัดเลือก ม.3 เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 2.92 MBs 547 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
24 นักเรียน ป.6 เรียนต่อและมอบตัวขึ้น ม.1 2.92 MBs 502 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
25 การเรียนเสริมวันเสาร์ 2.78 MBs 401 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
26 การเรียนเสริม วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 2/2559 2.92 MBs 379 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
27 แบบทดสอบหลังเรียน การทำงานของคอมพิวเตอร์ ม.1 99 Bytes 577 เอกสารทั่วไป
28 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 1.75 MBs 436 เอกสารทั่วไป
29 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 3.25 MBs 336 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
30 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 3.29 MBs 347 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง


กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th