[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
101 ฝึกอบรมลูกเสือ BTC นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 685.5 KBs 842 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
102 ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน 1.38 MBs 831 เอกสารทั่วไป
103 เนื้อหาข้อสอบปลายภาค 1/2555 วิชาคณิตศาสตร์ ม.5 (ครูโชคชัย) 47.89 KBs 1760 เอกสารทั่วไป
104 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555 แก้ไขวันสอบซ่อมและเรียนซ่อม 248.5 KBs 1930 เอกสารทั่วไป
105 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 612.5 KBs 873 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
106 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - 3 589.5 KBs 1094 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
107 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 604 KBs 917 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
108 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีของนักเรียนระดับชั้น ป.2 606 KBs 792 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
109 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ป.5 617 KBs 912 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
110 นักเรียนระดับชั้น ม.5-6 ดูงาน Open house มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 370.5 KBs 835 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
111 นักเรียนระดับชั้น ป.1 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 539 KBs 981 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
112 นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทัศนศึกษา 455 KBs 963 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
113 ขอเชิญท่านผู้ปกครองช่วยกันบริจาคช่วยค่าพยาบาล 399 KBs 913 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
114 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 527.5 KBs 1191 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
115 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (ม.4-6) 616.5 KBs 867 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
116 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.2 372.5 KBs 845 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
117 นักเรียนระดับชั้น ป.5 ทัศนศึกษา 384.5 KBs 877 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
118 นักเรียนระดับชั้น ป.4 ทัศนศึกษา 377.5 KBs 863 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
119 แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมและเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 754.5 KBs 1065 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
120 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2555 82.5 KBs 1821 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
121 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 498 KBs 1076 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
122 ขอเชิญร่วมถวายปัจจัย เทียนพรรษา ฯ ในเทศกาลเข้าพรรษา 480.5 KBs 879 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
123 นำนักเรียน ป.2 ไปทัศนศึกษา 503 KBs 954 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
124 แจ้งการจัดวันเวลา ค่ารถ เข้ารับฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2555 416.5 KBs 876 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
125 การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนตามที่รัฐบาลกำหนดให้ 683.5 KBs 1161 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
126 ขออนุญาตส่งนักเรียนเข้าอบรมลูกเสือ หลังสูตรวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี 772 KBs 961 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
127 การฉีดวัคซีนป้องกันโรหัด ฯ นักเรียน ป.1 315 KBs 1285 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
128 การเข้าร่วมพิธีครอบครูดนตรีไทย นักเรียน ป.4 783 KBs 873 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
129 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอติบและบาดทะยัก(DT)ชั้น ป.1 และ ป.6 797 KBs 1127 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
130 โครงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยการฉีดวัคซีน 1.27 MBs 970 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง


กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/11 ->
<< 10 11 >>  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th