[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
101 นักเรียนระดับชั้น ม.5-6 ดูงาน Open house มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 370.5 KBs 777 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
102 นักเรียนระดับชั้น ป.1 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 539 KBs 923 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
103 นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทัศนศึกษา 455 KBs 904 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
104 ขอเชิญท่านผู้ปกครองช่วยกันบริจาคช่วยค่าพยาบาล 399 KBs 857 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
105 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 527.5 KBs 1109 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
106 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (ม.4-6) 616.5 KBs 809 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
107 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.2 372.5 KBs 791 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
108 นักเรียนระดับชั้น ป.5 ทัศนศึกษา 384.5 KBs 818 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
109 นักเรียนระดับชั้น ป.4 ทัศนศึกษา 377.5 KBs 803 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
110 แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมและเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 754.5 KBs 1000 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
111 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2555 82.5 KBs 1765 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
112 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 498 KBs 1015 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
113 ขอเชิญร่วมถวายปัจจัย เทียนพรรษา ฯ ในเทศกาลเข้าพรรษา 480.5 KBs 825 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
114 นำนักเรียน ป.2 ไปทัศนศึกษา 503 KBs 898 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
115 แจ้งการจัดวันเวลา ค่ารถ เข้ารับฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2555 416.5 KBs 819 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
116 การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนตามที่รัฐบาลกำหนดให้ 683.5 KBs 1103 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
117 ขออนุญาตส่งนักเรียนเข้าอบรมลูกเสือ หลังสูตรวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี 772 KBs 901 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
118 การฉีดวัคซีนป้องกันโรหัด ฯ นักเรียน ป.1 315 KBs 1220 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
119 การเข้าร่วมพิธีครอบครูดนตรีไทย นักเรียน ป.4 783 KBs 814 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
120 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอติบและบาดทะยัก(DT)ชั้น ป.1 และ ป.6 797 KBs 1064 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
121 โครงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยการฉีดวัคซีน 1.27 MBs 909 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
122 ขออนุญาตนักเรียนฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 572 KBs 2201 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
123 การเรียนเสริม วันจันทร์ - พฤหัส และวันเสาร์ 1.04 MBs 1238 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
124 การตัดชุดลูกเสือวิสามัญ มัธยมศึกษาปีที่ 4 614.5 KBs 864 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
125 ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน 1.29 MBs 1427 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
126 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 761 KBs 1783 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
127 การบริหารสมอง BRAIN GYM 3.08 MBs 1547 เอกสารทั่วไป


กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/10
<< 10 >>  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th