[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
101 เนื้อหาข้อสอบปลายภาค 1/2555 วิชาคณิตศาสตร์ ม.5 (ครูโชคชัย) 47.89 KBs 1728 เอกสารทั่วไป
102 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555 แก้ไขวันสอบซ่อมและเรียนซ่อม 248.5 KBs 1894 เอกสารทั่วไป
103 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 612.5 KBs 843 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
104 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - 3 589.5 KBs 1064 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
105 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 604 KBs 887 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
106 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีของนักเรียนระดับชั้น ป.2 606 KBs 762 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
107 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ป.5 617 KBs 883 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
108 นักเรียนระดับชั้น ม.5-6 ดูงาน Open house มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 370.5 KBs 802 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
109 นักเรียนระดับชั้น ป.1 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 539 KBs 949 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
110 นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทัศนศึกษา 455 KBs 931 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
111 ขอเชิญท่านผู้ปกครองช่วยกันบริจาคช่วยค่าพยาบาล 399 KBs 883 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
112 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 527.5 KBs 1142 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
113 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (ม.4-6) 616.5 KBs 835 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
114 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.2 372.5 KBs 816 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
115 นักเรียนระดับชั้น ป.5 ทัศนศึกษา 384.5 KBs 845 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
116 นักเรียนระดับชั้น ป.4 ทัศนศึกษา 377.5 KBs 830 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
117 แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมและเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 754.5 KBs 1029 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
118 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2555 82.5 KBs 1792 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
119 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 498 KBs 1043 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
120 ขอเชิญร่วมถวายปัจจัย เทียนพรรษา ฯ ในเทศกาลเข้าพรรษา 480.5 KBs 849 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
121 นำนักเรียน ป.2 ไปทัศนศึกษา 503 KBs 924 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
122 แจ้งการจัดวันเวลา ค่ารถ เข้ารับฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2555 416.5 KBs 845 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
123 การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนตามที่รัฐบาลกำหนดให้ 683.5 KBs 1132 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
124 ขออนุญาตส่งนักเรียนเข้าอบรมลูกเสือ หลังสูตรวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี 772 KBs 931 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
125 การฉีดวัคซีนป้องกันโรหัด ฯ นักเรียน ป.1 315 KBs 1254 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
126 การเข้าร่วมพิธีครอบครูดนตรีไทย นักเรียน ป.4 783 KBs 844 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
127 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอติบและบาดทะยัก(DT)ชั้น ป.1 และ ป.6 797 KBs 1097 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
128 โครงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยการฉีดวัคซีน 1.27 MBs 939 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
129 ขออนุญาตนักเรียนฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 572 KBs 2296 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
130 การเรียนเสริม วันจันทร์ - พฤหัส และวันเสาร์ 1.04 MBs 1269 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง


กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/11 ->
<< 10 11 >>  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th