[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
101 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 3 561.5 KBs 1033 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
102 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1 529 KBs 1146 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
103 กำหนดการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน English Camp 644 KBs 2668 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
104 ใบงานซ่อม (ร) วิชาคณิตเพิมเติม ค21201 ระดับชั้น ม.1 (ครูโชคชัย) 75.5 KBs 19798 ใบงาน
105 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp 439.5 KBs 1328 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
106 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้น ป.3 615 KBs 1094 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
107 ฝึกอบรมลูกเสือ BTC นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 685.5 KBs 954 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
108 ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน 1.38 MBs 942 เอกสารทั่วไป
109 เนื้อหาข้อสอบปลายภาค 1/2555 วิชาคณิตศาสตร์ ม.5 (ครูโชคชัย) 47.89 KBs 1867 เอกสารทั่วไป
110 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555 แก้ไขวันสอบซ่อมและเรียนซ่อม 248.5 KBs 2042 เอกสารทั่วไป
111 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 612.5 KBs 983 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
112 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - 3 589.5 KBs 1198 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
113 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 604 KBs 1019 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
114 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีของนักเรียนระดับชั้น ป.2 606 KBs 897 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
115 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ป.5 617 KBs 1022 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
116 นักเรียนระดับชั้น ม.5-6 ดูงาน Open house มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 370.5 KBs 946 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
117 นักเรียนระดับชั้น ป.1 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 539 KBs 1089 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
118 นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทัศนศึกษา 455 KBs 1073 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
119 ขอเชิญท่านผู้ปกครองช่วยกันบริจาคช่วยค่าพยาบาล 399 KBs 1021 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
120 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 527.5 KBs 1303 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
121 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (ม.4-6) 616.5 KBs 977 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
122 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.2 372.5 KBs 956 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
123 นักเรียนระดับชั้น ป.5 ทัศนศึกษา 384.5 KBs 987 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
124 นักเรียนระดับชั้น ป.4 ทัศนศึกษา 377.5 KBs 975 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
125 แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมและเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 754.5 KBs 1177 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
126 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2555 82.5 KBs 1932 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
127 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 498 KBs 1186 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
128 ขอเชิญร่วมถวายปัจจัย เทียนพรรษา ฯ ในเทศกาลเข้าพรรษา 480.5 KBs 986 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
129 นำนักเรียน ป.2 ไปทัศนศึกษา 503 KBs 1064 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
130 แจ้งการจัดวันเวลา ค่ารถ เข้ารับฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2555 416.5 KBs 985 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง


กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/11 ->
<< 10 11 >>  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th