[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
 
  

Username :
Password :รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
21 เข้าค่ายโครงการสานฝันสานสัมพันธ์พี่น้อง 2.48 MBs 145 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
22 กิจกรรมค่ายจริยธรรม ม.4-6 3.36 MBs 112 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
23 กิจกรรมค่ายจริยธรรม ม.3 3.37 MBs 81 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
24 กิจกรรมค่ายจริยธรรม ม.2 3.44 MBs 74 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
25 กิจกรรมค่ายจริยธรรม ม.1 2.54 MBs 114 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
26 ใบความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ม.1 (ครูคาวี) 98.5 KBs 104 ใบความรู้
27 ขออนุญาตส่งนักเรียนเข้าอบรมลูกเสือ หลักสูตรวิชาพิเศษ 2.46 MBs 125 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
28 เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2.28 MBs 166 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
29 ใบสมัครและตารางเรียนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน 41 KBs 522 เอกสารทั่วไป
30 รับเงินค่าอุดหนุนจากรัฐบาล 2 MBs 470 เอกสารทั่วไป
31 การเรียนเสริมพิเศษ ภาคฤดูร้อน (Summer) 6.41 MBs 952 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
32 แจ้งหยุดเรียน 24 กพ57 2.3 MBs 551 เอกสารทั่วไป
33 แนวข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ ม.4-5 122 KBs 430 ใบความรู้
34 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 200.5 KBs 797 เอกสารทั่วไป
35 จุดประสงค์ข้อสอบร่วมปลายภาคเรียนที่ 2/2556 1.04 MBs 1205 เอกสารทั่วไป
36 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2.3 MBs 251 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
37 นำนักเรียน ม.6 เข้าค่ายปัจฉิมนิเทศ 2.31 MBs 158 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
38 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 2.17 MBs 158 เอกสารทั่วไป
39 นำนักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 2.74 MBs 241 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
40 ระเบียบการแข่งขันกีฬา PMS Game 5.17 MBs 186 เอกสารทั่วไป
41 แนวความรู้ข้อสอบคอมฯ ม.1 (ครูคาวี) 72.13 KBs 271 ใบความรู้
42 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4 - 5 (ครูโชคชัย) 24.75 KBs 849 เอกสารทั่วไป
43 แจ้งการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 622 KBs 374 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
44 คณิตศาสตร์ ครูโชคชัย 230.59 KBs 344 ใบความรู้
45 ขอรับเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศฟิลิปปินส์ 548.5 KBs 201 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
46 เรียนเสริมและติวเข้มเตรียมความพร้อมสอบ O-Net ม.6 766.5 KBs 190 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
47 เรียนเสริมและติวเข้มเตรียมความพร้อมสอบ O-Net ม.3 767 KBs 208 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
48 เรียนเสริมและติวเข้มเตรียมความพร้อมสอบ O-Net ป.6 755.5 KBs 352 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
49 แจ้งเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ 586.5 KBs 301 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
50 ชุดกิจกรรมดาราศาสตร์และอวกาศ ม.3 155.5 KBs 569 ใบงาน


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th