[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
 
  

Username :
Password :รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
21 นักเรียน ม.4 ทัศนศึกษา 1.78 MBs 118 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
22 นักเรียน ม.5 ทัศนศึกษา 1.87 MBs 102 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
23 นักเรียน ป.5 ทัศนศึกษา 1.91 MBs 90 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
24 นักเรียน ป.1 ทัศนศึกษา 2.07 MBs 113 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
25 วันรวมพลและรับเข็มพลศีล ป.4-6 1.86 MBs 96 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
26 กิจกรรม Classroom Meeting ภาคเรียนที่ 1/2557 2.86 MBs 163 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
27 กิจกรรมวันแม่ 3.1 MBs 301 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
28 นักเรียน ม.2 ทัศนศึกษา 1.85 MBs 95 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
29 ติวเข้มเตรียมความพร้อมสอบ GAT และ O-NET ม.6 3.69 MBs 152 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
30 ติวเข้มเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ม.3 1.97 MBs 155 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
31 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 3.52 MBs 503 เอกสารทั่วไป
32 ใบความรู้เรื่องแรงเสียดทาน วิทยฯ ม.3 (ครูสุภาวดี) 103.5 KBs 344 ใบความรู้
33 เชิญร่วมถวายปัจจัยเทียนพรรษา 2.48 MBs 170 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
34 เข้าค่ายโครงการสานฝันสานสัมพันธ์พี่น้อง 2.48 MBs 182 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
35 กิจกรรมค่ายจริยธรรม ม.4-6 3.36 MBs 159 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
36 กิจกรรมค่ายจริยธรรม ม.3 3.37 MBs 119 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
37 กิจกรรมค่ายจริยธรรม ม.2 3.44 MBs 112 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
38 กิจกรรมค่ายจริยธรรม ม.1 2.54 MBs 152 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
39 ใบความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ม.1 (ครูคาวี) 98.5 KBs 133 ใบความรู้
40 ขออนุญาตส่งนักเรียนเข้าอบรมลูกเสือ หลักสูตรวิชาพิเศษ 2.46 MBs 155 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
41 เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2.28 MBs 206 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
42 ใบสมัครและตารางเรียนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน 41 KBs 568 เอกสารทั่วไป
43 รับเงินค่าอุดหนุนจากรัฐบาล 2 MBs 515 เอกสารทั่วไป
44 การเรียนเสริมพิเศษ ภาคฤดูร้อน (Summer) 6.41 MBs 992 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
45 แจ้งหยุดเรียน 24 กพ57 2.3 MBs 593 เอกสารทั่วไป
46 แนวข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ ม.4-5 122 KBs 499 ใบความรู้
47 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 200.5 KBs 825 เอกสารทั่วไป
48 จุดประสงค์ข้อสอบร่วมปลายภาคเรียนที่ 2/2556 1.04 MBs 1251 เอกสารทั่วไป
49 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2.3 MBs 279 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
50 นำนักเรียน ม.6 เข้าค่ายปัจฉิมนิเทศ 2.31 MBs 206 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th