[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
21 การเรียนเสริมวันเสาร์ 2.78 MBs 484 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
22 การเรียนเสริม วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 2/2559 2.92 MBs 455 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
23 แบบทดสอบหลังเรียน การทำงานของคอมพิวเตอร์ ม.1 99 Bytes 666 เอกสารทั่วไป
24 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 1.75 MBs 530 เอกสารทั่วไป
25 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 3.25 MBs 411 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
26 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 3.29 MBs 425 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
27 จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 2.83 MBs 2070 เอกสารทั่วไป
28 สื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.1 286 Bytes 448 ใบความรู้
29 โครงการกีฬาสีภายใน หางนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 24 ระดับประถม-มัธยม 3.07 MBs 439 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
30 โครงการกีฬาสีภายใน หางนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 24 ระดับอนุบาล 3.04 MBs 387 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
31 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3 3.21 MBs 395 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
32 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.2 3.28 MBs 369 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
33 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.1 3.09 MBs 387 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
34 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 9.39 MBs 656 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
35 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 3.1 MBs 402 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
36 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 3.07 MBs 389 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
37 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 2.97 MBs 419 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
38 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 3.03 MBs 414 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
39 นักเรียนชั้น ม.4 ทัศนศึกษา 3.02 MBs 435 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
40 นักเรียนชั้น ม.2 ทัศนศึกษา 3.02 MBs 388 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
41 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม (MMR) 2.98 MBs 410 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
42 โครงการสานฝันสานสัมพันธ์พี่น้อง 2.96 MBs 409 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
43 ขออนุญาตนำนักเรียนไปค่าย Enegy Mind Award 3.24 MBs 415 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
44 นักเรียนชั้น ป.6 ทัศนศึกษา 2.99 MBs 380 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
45 นักเรียนชั้น ม.1 ทัศนศึกษา 2.9 MBs 382 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
46 นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษา 3 MBs 381 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
47 การนำนักเรียนเข้าค่ายจริยธรรม 2.89 MBs 501 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
48 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ เตรียมปฐมวัย และ อ.1-3 5.04 MBs 450 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
49 การเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ (ระดับปฐมวัย) 3.36 MBs 465 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
50 เรียนพิเศษช่วงเย็น (ระดับปฐมวัย) 3.13 MBs 446 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th