[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
21 การตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 4.54 MBs 324 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
22 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา 4.78 MBs 293 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
23 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 1.13 MBs 362 เอกสารทั่วไป
24 ใบตอบรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 6.79 MBs 347 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
25 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา 5.12 MBs 372 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
26 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา 4.36 MBs 350 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
27 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา 4.22 MBs 331 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
28 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา 4.5 MBs 333 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
29 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา 4.28 MBs 313 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
30 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา 3.4 MBs 317 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
31 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา 4.03 MBs 318 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
32 การดำเนินกิจกรรมค่ายจริยธรรม 3.68 MBs 328 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
33 ขออนุญาตนักเรียนฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 4 MBs 332 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
34 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.1 และ ม.1 7.13 MBs 369 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
35 การเรียนเสริมวันเสาร์ 3.63 MBs 436 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
36 การเรียนเสริม วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 4.62 MBs 425 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
37 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 5.42 MBs 765 เอกสารทั่วไป
38 ระเบียบแนวปฏิบัติมาตรการรักษาความปลอดภัย ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง (ปีการศึกษา 2560) 96 KBs 584 เอกสารทั่วไป
39 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 3.36 MBs 389 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
40 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 MBs 363 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
41 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 1.5 MBs 507 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
42 การเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน 5.11 MBs 964 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
43 จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 2.63 MBs 2912 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
44 โครงการบรรพาชาสามเณรภาคฤดูร้อน 3.27 MBs 475 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
45 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 1.15 MBs 564 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
46 ใบความรู้ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.1 (ครูคาวี) 78.67 KBs 772 ใบความรู้
47 แจ้งผลการคัดเลือก ม.3 เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 2.92 MBs 798 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
48 นักเรียน ป.6 เรียนต่อและมอบตัวขึ้น ม.1 2.92 MBs 744 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
49 การเรียนเสริมวันเสาร์ 2.78 MBs 652 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
50 การเรียนเสริม วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 2/2559 2.92 MBs 623 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th