[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
 
  

Username :
Password :รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
21 ขออนุญาตนำนักเรียนไปค่าย Enegy Mind Award 3.24 MBs 314 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
22 นักเรียนชั้น ป.6 ทัศนศึกษา 2.99 MBs 283 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
23 นักเรียนชั้น ม.1 ทัศนศึกษา 2.9 MBs 286 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
24 นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษา 3 MBs 273 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
25 การนำนักเรียนเข้าค่ายจริยธรรม 2.89 MBs 380 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
26 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ เตรียมปฐมวัย และ อ.1-3 5.04 MBs 345 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
27 การเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ (ระดับปฐมวัย) 3.36 MBs 362 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
28 เรียนพิเศษช่วงเย็น (ระดับปฐมวัย) 3.13 MBs 336 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
29 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก (DT) ป.1 และ ป.6 2.83 MBs 320 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
30 ประชุมผู้ปกครอง นร.ป1 ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 5.55 MBs 408 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
31 การเรียนเสริมวันเสาร์ 2.82 MBs 399 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
32 การเรียนเสริมพิเศษตอนเย็น 2.99 MBs 443 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
33 ปรับวันเรียนเสริมภาคฤดูร้อน 1.6 MBs 327 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
34 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 8.63 MBs 894 เอกสารทั่วไป
35 การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน 2.14 MBs 590 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
36 นักเรียน ม.6 เรียนเสริมสะสมหน่วยกิต ปี 2559 1.83 MBs 282 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
37 การเข้าโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีนครั้งที่ 2 2.52 MBs 328 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
38 จุดประสงค์การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 4.52 MBs 1717 เอกสารทั่วไป
39 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2.16 MBs 349 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
40 ปัจฉิมนิเทศ ม.6 1.96 MBs 333 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
41 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 8.81 MBs 923 เอกสารทั่วไป
42 กิจกรรม English Camp 1.87 MBs 527 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
43 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 2.2 MBs 320 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
44 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 2.18 MBs 325 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
45 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 3.01 MBs 320 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
46 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 2.05 MBs 439 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
47 การเรียนเสริมตอนเย็นและวันเสาร์ 2.01 MBs 424 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
48 กีฬาสีหางนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 23 2.03 MBs 450 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
49 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 6.76 MBs 977 เอกสารทั่วไป
50 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.4 3.22 MBs 367 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th