[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
21 การเรียนเสริม วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 4.62 MBs 346 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
22 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 5.42 MBs 593 เอกสารทั่วไป
23 ระเบียบแนวปฏิบัติมาตรการรักษาความปลอดภัย ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง (ปีการศึกษา 2560) 96 KBs 394 เอกสารทั่วไป
24 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 3.36 MBs 295 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
25 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 MBs 269 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
26 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 1.5 MBs 415 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
27 การเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน 5.11 MBs 866 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
28 จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 2.63 MBs 2816 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
29 โครงการบรรพาชาสามเณรภาคฤดูร้อน 3.27 MBs 387 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
30 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 1.15 MBs 476 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
31 ใบความรู้ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.1 (ครูคาวี) 78.67 KBs 683 ใบความรู้
32 แจ้งผลการคัดเลือก ม.3 เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 2.92 MBs 715 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
33 นักเรียน ป.6 เรียนต่อและมอบตัวขึ้น ม.1 2.92 MBs 660 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
34 การเรียนเสริมวันเสาร์ 2.78 MBs 582 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
35 การเรียนเสริม วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 2/2559 2.92 MBs 549 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
36 แบบทดสอบหลังเรียน การทำงานของคอมพิวเตอร์ ม.1 99 Bytes 779 เอกสารทั่วไป
37 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 1.75 MBs 620 เอกสารทั่วไป
38 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 3.25 MBs 495 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
39 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 3.29 MBs 508 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
40 จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 2.83 MBs 2157 เอกสารทั่วไป
41 สื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.1 286 Bytes 534 ใบความรู้
42 โครงการกีฬาสีภายใน หางนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 24 ระดับประถม-มัธยม 3.07 MBs 517 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
43 โครงการกีฬาสีภายใน หางนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 24 ระดับอนุบาล 3.04 MBs 466 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
44 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3 3.21 MBs 480 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
45 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.2 3.28 MBs 449 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
46 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.1 3.09 MBs 460 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
47 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 9.39 MBs 749 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
48 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 3.1 MBs 482 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
49 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 3.07 MBs 473 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
50 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 2.97 MBs 503 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th