[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
21 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา 4.5 MBs 291 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
22 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา 4.28 MBs 268 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
23 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา 3.4 MBs 272 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
24 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา 4.03 MBs 276 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
25 การดำเนินกิจกรรมค่ายจริยธรรม 3.68 MBs 286 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
26 ขออนุญาตนักเรียนฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 4 MBs 286 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
27 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.1 และ ม.1 7.13 MBs 305 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
28 การเรียนเสริมวันเสาร์ 3.63 MBs 375 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
29 การเรียนเสริม วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 4.62 MBs 361 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
30 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 5.42 MBs 644 เอกสารทั่วไป
31 ระเบียบแนวปฏิบัติมาตรการรักษาความปลอดภัย ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง (ปีการศึกษา 2560) 96 KBs 462 เอกสารทั่วไป
32 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 3.36 MBs 308 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
33 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 MBs 284 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
34 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 1.5 MBs 444 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
35 การเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน 5.11 MBs 894 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
36 จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 2.63 MBs 2843 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
37 โครงการบรรพาชาสามเณรภาคฤดูร้อน 3.27 MBs 410 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
38 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 1.15 MBs 499 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
39 ใบความรู้ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.1 (ครูคาวี) 78.67 KBs 708 ใบความรู้
40 แจ้งผลการคัดเลือก ม.3 เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 2.92 MBs 733 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
41 นักเรียน ป.6 เรียนต่อและมอบตัวขึ้น ม.1 2.92 MBs 681 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
42 การเรียนเสริมวันเสาร์ 2.78 MBs 600 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
43 การเรียนเสริม วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 2/2559 2.92 MBs 569 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
44 แบบทดสอบหลังเรียน การทำงานของคอมพิวเตอร์ ม.1 99 Bytes 796 เอกสารทั่วไป
45 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 1.75 MBs 639 เอกสารทั่วไป
46 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 3.25 MBs 513 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
47 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 3.29 MBs 525 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
48 จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 2.83 MBs 2173 เอกสารทั่วไป
49 สื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.1 286 Bytes 551 ใบความรู้
50 โครงการกีฬาสีภายใน หางนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 24 ระดับประถม-มัธยม 3.07 MBs 535 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th