[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
81 รับค่าอุดหนุนค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนเทอม 1/2556 5.84 MBs 760 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
82 กิจกรรม Classroom Meeting ภาคเรียนที่ 1/2556 3.52 MBs 746 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
83 การตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2556 2.54 MBs 668 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
84 หน่วยรับข้อมูล (คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.1) ครูคาวี 682.5 KBs 836 ใบความรู้
85 เอกสารอบรมคณิตศาสตร์ 528.25 KBs 6742 เอกสารทั่วไป
86 เนื้อหาข้อสอบกลางภาค วิชาคณิตศาสตร์ (ครูโชคชัย) 35.5 KBs 1181 เอกสารทั่วไป
87 แบบฟอร์มพิมพ์ข้อสอบ(ครู) 75.5 KBs 952 เอกสารทั่วไป
88 การเรียนพิเศษ 6.33 MBs 969 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
89 ประวัติคอมพิวเตอร์ (ครูคาวี) ม.1 951 KBs 972 ใบความรู้
90 การมอบตัวนักเรียนใหม่ ปี 2556 38.96 KBs 1770 เอกสารทั่วไป
91 ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ปี 2556(ระดับอนุบาล) 46.5 KBs 1708 เอกสารทั่วไป
92 ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ปี 2556(ระดับประถม-มัธยม) 66.74 KBs 2419 เอกสารทั่วไป
93 รายชื่อนักเรียนติด ร วิชาคณิตฯ ม.2 (ครูโชคชัย) 42 KBs 1247 เอกสารทั่วไป
94 แนวปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างการประชุมรอบเสาธงและการเปิดประชุมกองลูกเสือ 65.37 KBs 731 เอกสารทั่วไป
95 การเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน 869 KBs 1256 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
96 แนวข้อสอบปลายภาควิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 ม.5 114.5 KBs 8716 เอกสารทั่วไป
97 ใบงานคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 (ครูโชคชัย) 289 KBs 9082 ใบงาน
98 การถักสายนกหวีด 1.44 MBs 2527 ใบความรู้
99 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555 180.5 KBs 1969 เอกสารทั่วไป
100 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ PMS เกมส์ ประจำปี พ.ศ. 2555 143 KBs 1786 เอกสารทั่วไป
101 แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (Student Portfolio) 215.5 KBs 10667 เอกสารทั่วไป
102 กำหนดการหยุดเรียนและเปิดเรียน 560 KBs 1300 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
103 การจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน หางนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 20 565.5 KBs 1187 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
104 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.3 505.5 KBs 747 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
105 กำหนดการสอบภาคทฤษฎีของนศท.ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 600.78 KBs 677 เอกสารทั่วไป
106 แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมและขอเชิญชวนร่วมงาน 85 พรรษา มหาราชา 811 KBs 1154 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
107 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.4 - 6 541 KBs 703 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
108 การเรียนเสริมวันเสาร์ นักเรียน ม.4 405.5 KBs 745 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
109 การสมัครเรียนต่อและมอบตัวขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 512 KBs 1058 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
110 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Science Math 839.5 KBs 983 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง


กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th