[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
91 การถักสายนกหวีด 1.44 MBs 2627 ใบความรู้
92 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555 180.5 KBs 2043 เอกสารทั่วไป
93 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ PMS เกมส์ ประจำปี พ.ศ. 2555 143 KBs 1875 เอกสารทั่วไป
94 แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (Student Portfolio) 215.5 KBs 10859 เอกสารทั่วไป
95 กำหนดการหยุดเรียนและเปิดเรียน 560 KBs 1375 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
96 การจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน หางนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 20 565.5 KBs 1268 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
97 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.3 505.5 KBs 822 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
98 กำหนดการสอบภาคทฤษฎีของนศท.ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 600.78 KBs 745 เอกสารทั่วไป
99 แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมและขอเชิญชวนร่วมงาน 85 พรรษา มหาราชา 811 KBs 1216 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
100 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.4 - 6 541 KBs 763 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
101 การเรียนเสริมวันเสาร์ นักเรียน ม.4 405.5 KBs 809 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
102 การสมัครเรียนต่อและมอบตัวขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 512 KBs 1122 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
103 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Science Math 839.5 KBs 1045 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
104 การเรียนเสริม ภาคเรียนที่ 2/2555 922.5 KBs 1067 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
105 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 404.5 KBs 896 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
106 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 3 561.5 KBs 863 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
107 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1 529 KBs 978 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
108 กำหนดการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน English Camp 644 KBs 2462 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
109 ใบงานซ่อม (ร) วิชาคณิตเพิมเติม ค21201 ระดับชั้น ม.1 (ครูโชคชัย) 75.5 KBs 18694 ใบงาน
110 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp 439.5 KBs 1163 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
111 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้น ป.3 615 KBs 926 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
112 ฝึกอบรมลูกเสือ BTC นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 685.5 KBs 784 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
113 ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน 1.38 MBs 772 เอกสารทั่วไป
114 เนื้อหาข้อสอบปลายภาค 1/2555 วิชาคณิตศาสตร์ ม.5 (ครูโชคชัย) 47.89 KBs 1698 เอกสารทั่วไป
115 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555 แก้ไขวันสอบซ่อมและเรียนซ่อม 248.5 KBs 1865 เอกสารทั่วไป
116 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 612.5 KBs 816 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
117 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - 3 589.5 KBs 1038 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
118 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 604 KBs 858 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
119 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีของนักเรียนระดับชั้น ป.2 606 KBs 734 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
120 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ป.5 617 KBs 858 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง


กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th