[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
91 การตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2556 2.54 MBs 905 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
92 หน่วยรับข้อมูล (คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.1) ครูคาวี 682.5 KBs 1072 ใบความรู้
93 เอกสารอบรมคณิตศาสตร์ 528.25 KBs 9141 เอกสารทั่วไป
94 เนื้อหาข้อสอบกลางภาค วิชาคณิตศาสตร์ (ครูโชคชัย) 35.5 KBs 1421 เอกสารทั่วไป
95 แบบฟอร์มพิมพ์ข้อสอบ(ครู) 75.5 KBs 1192 เอกสารทั่วไป
96 การเรียนพิเศษ 6.33 MBs 1204 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
97 ประวัติคอมพิวเตอร์ (ครูคาวี) ม.1 951 KBs 1228 ใบความรู้
98 การมอบตัวนักเรียนใหม่ ปี 2556 38.96 KBs 2004 เอกสารทั่วไป
99 ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ปี 2556(ระดับอนุบาล) 46.5 KBs 1945 เอกสารทั่วไป
100 ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ปี 2556(ระดับประถม-มัธยม) 66.74 KBs 2652 เอกสารทั่วไป
101 รายชื่อนักเรียนติด ร วิชาคณิตฯ ม.2 (ครูโชคชัย) 42 KBs 1495 เอกสารทั่วไป
102 แนวปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างการประชุมรอบเสาธงและการเปิดประชุมกองลูกเสือ 65.37 KBs 969 เอกสารทั่วไป
103 การเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน 869 KBs 1489 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
104 แนวข้อสอบปลายภาควิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 ม.5 114.5 KBs 10080 เอกสารทั่วไป
105 ใบงานคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 (ครูโชคชัย) 289 KBs 10244 ใบงาน
106 การถักสายนกหวีด 1.44 MBs 2820 ใบความรู้
107 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555 180.5 KBs 2205 เอกสารทั่วไป
108 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ PMS เกมส์ ประจำปี พ.ศ. 2555 143 KBs 2064 เอกสารทั่วไป
109 แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (Student Portfolio) 215.5 KBs 11236 เอกสารทั่วไป
110 กำหนดการหยุดเรียนและเปิดเรียน 560 KBs 1613 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
111 การจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน หางนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 20 565.5 KBs 1435 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
112 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.3 505.5 KBs 979 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
113 กำหนดการสอบภาคทฤษฎีของนศท.ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 600.78 KBs 904 เอกสารทั่วไป
114 แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมและขอเชิญชวนร่วมงาน 85 พรรษา มหาราชา 811 KBs 1391 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
115 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.4 - 6 541 KBs 929 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
116 การเรียนเสริมวันเสาร์ นักเรียน ม.4 405.5 KBs 970 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
117 การสมัครเรียนต่อและมอบตัวขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 512 KBs 1290 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
118 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Science Math 839.5 KBs 1206 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
119 การเรียนเสริม ภาคเรียนที่ 2/2555 922.5 KBs 1239 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
120 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 404.5 KBs 1069 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง


กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th