[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
91 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp 439.5 KBs 1046 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
92 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้น ป.3 615 KBs 806 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
93 ฝึกอบรมลูกเสือ BTC นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 685.5 KBs 665 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
94 ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน 1.38 MBs 649 เอกสารทั่วไป
95 เนื้อหาข้อสอบปลายภาค 1/2555 วิชาคณิตศาสตร์ ม.5 (ครูโชคชัย) 47.89 KBs 1578 เอกสารทั่วไป
96 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555 แก้ไขวันสอบซ่อมและเรียนซ่อม 248.5 KBs 1743 เอกสารทั่วไป
97 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 612.5 KBs 696 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
98 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - 3 589.5 KBs 918 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
99 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 604 KBs 742 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
100 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีของนักเรียนระดับชั้น ป.2 606 KBs 616 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
101 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ป.5 617 KBs 738 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
102 นักเรียนระดับชั้น ม.5-6 ดูงาน Open house มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 370.5 KBs 658 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
103 นักเรียนระดับชั้น ป.1 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 539 KBs 801 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
104 นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทัศนศึกษา 455 KBs 781 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
105 ขอเชิญท่านผู้ปกครองช่วยกันบริจาคช่วยค่าพยาบาล 399 KBs 735 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
106 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 527.5 KBs 946 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
107 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (ม.4-6) 616.5 KBs 687 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
108 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.2 372.5 KBs 669 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
109 นักเรียนระดับชั้น ป.5 ทัศนศึกษา 384.5 KBs 696 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
110 นักเรียนระดับชั้น ป.4 ทัศนศึกษา 377.5 KBs 682 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
111 แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมและเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 754.5 KBs 878 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
112 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2555 82.5 KBs 1648 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
113 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 498 KBs 895 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
114 ขอเชิญร่วมถวายปัจจัย เทียนพรรษา ฯ ในเทศกาลเข้าพรรษา 480.5 KBs 710 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
115 นำนักเรียน ป.2 ไปทัศนศึกษา 503 KBs 782 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
116 แจ้งการจัดวันเวลา ค่ารถ เข้ารับฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2555 416.5 KBs 702 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
117 การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนตามที่รัฐบาลกำหนดให้ 683.5 KBs 981 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
118 ขออนุญาตส่งนักเรียนเข้าอบรมลูกเสือ หลังสูตรวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี 772 KBs 783 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
119 การฉีดวัคซีนป้องกันโรหัด ฯ นักเรียน ป.1 315 KBs 1069 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
120 การเข้าร่วมพิธีครอบครูดนตรีไทย นักเรียน ป.4 783 KBs 696 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง


กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th