[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
6 / มี.ค. / 2561 : ฝ่ายวิชาการ
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาคเรียนที่ 2/2560
.
26 / ก.พ. / 2561 : ฝ่ายวิชาการ
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย)
.
14 / ก.พ. / 2561 : ฝ่ายบริการ
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช ม.4/3 ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมฯ
.
13 / ก.พ. / 2561 : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561
.
25 / ม.ค. / 2561 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
กิจกรรมฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ
.
17 / ม.ค. / 2561 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
งานวันครูกตเวที 16 มกรา
.
17 / ม.ค. / 2561 : ฝ่ายบุคคล
กิจกรรมวันครู เขต 3
.
13 / ม.ค. / 2561 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
กิจกรรมกีฬาสีภายใน หางนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 25
.
20 / ธ.ค. / 2560 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ประกาศผู้โชคดี บัตร WONDERFUL CHRISTMAS 2017
.
19 / ธ.ค. / 2560 : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4
.
29 / พ.ย. / 2560 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี
.
29 / พ.ย. / 2560 : แผนกอนุบาล
เด็กๆระดับปฐมวัยได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเขต 3 ณ โรงเรียนเซนต์แมรี สมุทรปราการ
.
29 / พ.ย. / 2560 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
วันฉลองศาสนนามเซอร์ลิลี่ นิลเขต
.
29 / พ.ย. / 2560 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน "Classroom Meeting" ภาคเรียนที่ 2/2560
.
30 / ต.ค. / 2560 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสีหางนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2560
.
4 / ต.ค. / 2560 : ฝ่ายวิชาการ
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ภาคเรียนที่ 1/2560
.
2 / ต.ค. / 2560 : แผนกอนุบาล
ประกาศผลการประเมินนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561
.
26 / ก.ย. / 2560 : ฝ่ายวิชาการ
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาคเรียนที่ 1/2560 (เฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย)
.
11 / ก.ย. / 2560 : ฝ่ายวิชาการ
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา
.
7 / ก.ย. / 2560 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฉลองวันสถาปนาโรงเรียนและฉลองแม่พระบังเกิด
.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th