[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
30 / ต.ค. / 2560 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสีหางนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2560
.
4 / ต.ค. / 2560 : ฝ่ายวิชาการ
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ภาคเรียนที่ 1/2560
.
2 / ต.ค. / 2560 : แผนกอนุบาล
ประกาศผลการประเมินนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561
.
26 / ก.ย. / 2560 : ฝ่ายวิชาการ
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาคเรียนที่ 1/2560 (เฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย)
.
11 / ก.ย. / 2560 : ฝ่ายวิชาการ
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา
.
7 / ก.ย. / 2560 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฉลองวันสถาปนาโรงเรียนและฉลองแม่พระบังเกิด
.
29 / ส.ค. / 2560 : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
นิเทศติดตามการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
.
11 / ส.ค. / 2560 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
.
2 / ส.ค. / 2560 : แผนกอนุบาล
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย และชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561
.
27 / ก.ค. / 2560 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
.
7 / ก.ค. / 2560 : ฝ่ายวิชาการ
แห่เทียนจำนำพรรษา
.
30 / มิ.ย. / 2560 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ในวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ
.
26 / มิ.ย. / 2560 : ฝ่ายวิชาการ
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
.
22 / มิ.ย. / 2560 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
.
16 / มิ.ย. / 2560 : ฝ่ายบุคคล
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
.
15 / มิ.ย. / 2560 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
.
15 / มิ.ย. / 2560 : ฝ่ายบุคคล
ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหารประจำ ปีการศึกษา 2560
.
15 / มิ.ย. / 2560 : ฝ่ายบุคคล
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศพระสงฆ์ ภคินี ผู้ช่วยผู้บริหาร และครูดีเด่น
.
13 / มิ.ย. / 2560 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
พิธีฉลองศาสนนามนักบุญแอนโทนี บัณฑิตย์ ประจงกิจ
.
9 / มิ.ย. / 2560 : ฝ่ายบริการ
แกนนำนักเรียนฝ่ายสายตรวจขยะ(หมอขยะ)
.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th