[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
5 / ส.ค. / 2557 : ฝ่ายบริการ
รับทุนสนับสนุนปลูกป่าชายเลน
.
21 / ก.ค. / 2557 : ฝ่ายบริการ
พิธีเสกรถตู้
.
2 / ก.ค. / 2557 : ฝ่ายบริการ
โครงการสิงห์รักษ์น้ำกับตาวิเศษ
.
5 / มิ.ย. / 2557 : ฝ่ายบริการ
พิธีเปิดวันสิ่งแวดล้อมโลก
.
17 / ธ.ค. / 2556 : ฝ่ายบริการ
นักเรียนหว่านข้าว
.
6 / พ.ย. / 2556 : ฝ่ายบริการ
กิจกรรม หมอขยะ
.
12 / ก.ย. / 2556 : ฝ่ายบริการ
โครงการบริการวิชาการพลังงานขยะในสถานศึกษา (ปีที่ 2)
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556
3 / ก.ค. / 2556 : ฝ่ายบริการ
การนิเทศติดตามโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556
26 / มิ.ย. / 2556 : ฝ่ายบริการ
ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง
17 / มิ.ย. / 2556 : ฝ่ายบริการ
ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556
30 / พ.ย. / 2555 : ฝ่ายบริการ
กิจกรรมเดินรณรงค์วันเอดส์โลก
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เทศบาลบางบัวทอง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
8 / ก.ย. / 2555 : ฝ่ายบริการ
คณะครูและนักเรียนร่่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
เพื่อให้ครูและนักเรียนทำความสะอาดโรงเรียน เพราะความสะอาดสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้เป็นอย่างมาก
1 / ส.ค. / 2555 : ฝ่ายบริการ
นักเรียนนำเสนอการดำเนินกิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียนแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางบัวทอง
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
1 / ส.ค. / 2555 : ฝ่ายบริการ
นักเรียนรณรงค์ให้ความรู้เรื่องอาหารและโรคมือเท้าปาก
ในตลาดบางบัวทอง
1 / ส.ค. / 2555 : ฝ่ายบริการ
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ตรวจสอบด้านสุขาภิบาลอาหาร
วันที่ 20 มิถุนายน 2555
1 / ส.ค. / 2555 : ฝ่ายบริการ
ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ล้างเครื่องกรองน้ำดื่ม
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555
28 / ก.ค. / 2555 : ฝ่ายบริการ
อบรมเรื่องการตรวจสารอาหารและฉลากของโครงการแกนนำ อย.น้อย
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555
15 / มิ.ย. / 2555 : ฝ่ายบริการ
ฉีดวัคซีคป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก (DT)
โรงพยาบาลบางบัวทองได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับเด็ก ป.1 และ ป.6
9 / มิ.ย. / 2555 : ฝ่ายบริการ
อบรมครูและนักเรียนแกนนำอย.น้อย
โดยโรงพยาบาลบางบัวทองให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา อาหาร เครื่องสำอาง)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>


  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th