[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
11 / ธ.ค. / 2556 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฉลองศาสนนาม เซอร์ชองตาล ตรีว่าอุดม
.
10 / ก.ย. / 2556 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
วันสถาปนาโรงเรียนและพิธีเสกวัดน้อย
โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556
31 / ก.ค. / 2556 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
นักเรียนคาทอลิกร่วมงานวันคาทอลิกไทย
เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2556 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
31 / ก.ค. / 2556 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
คณะพระเมตตา อัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ ให้ความรู้นักเรียนคาทอลิก
ระดับอนุบาล 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 97 คน วันที่ 12 กรกฎาคม 2556
31 / ก.ค. / 2556 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
เยี่ยมผู้สูงอายุในหมู่บ้านทิพย์มณี
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ปีการศึกษา 2556
3 / ก.ค. / 2556 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาปประจำทุกวันพุธต้นเดือน
วันพุธที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา นักเรียนคาทอลิกได้เข้ารับศีลอภัยบาป ณ วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ โดยคุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี เป็นประธานพระสงฆ์ในการโปรดศีลอภัยบาปครั้งนี้
29 / มิ.ย. / 2556 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
วันฉลองนักบุญเปโตร ศาสนนามคุณพ่อสุทธิ ปุคะละนันท์
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556
24 / มิ.ย. / 2556 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
วันฉลองนักบุญยอห์น บัปติสต์ ศาสนนามคุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี
24 มิถุนายน 2556
7 / มิ.ย. / 2556 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
กิจกรรมเฝ้าศีลศุกร์ต้นเดือน
นักเรียนและครูคาทอลิกร่วมพิธีตั้งศีลมหาสนิทในวันศุกร์ต้นเดือน
3 / มิ.ย. / 2556 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
สัมมนากิจกรรมพลศีลและกองหน้าร่าเริง
เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2556 ณ กรีนบีชรีสอร์ท อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
23 / พ.ค. / 2556 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 โดยคุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี เป็นผู้กล่าววจนพิธี
16 / พ.ค. / 2556 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
ต้อนรับคุณพ่อปลัดและมาเซอร์
เมื่อวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 3
16 / พ.ค. / 2556 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2013 คุณพ่อ ยวง บัปติสตา บุญเสริม เนื่องพลี เจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง ได้จัดฉลองวัดประจำปี โดยได้เรียนเชิญ คุณพ่อ ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธาน
6 / ก.พ. / 2556 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
มูลนิธิธารน้ำใจตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
โดยสัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียน เพื่อพิจารณารับรางวัลเกียรติคุณ"สัญญา ธรรมศักดิ์" เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
21 / ม.ค. / 2556 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
คณะผู้บริหาร คณะครู ฯ ร่วมพิธีปลงศพเปโตร โสภี มันศิลป์
ณ วัดนักบุญเทเรซาหน้าโคก อยุธยา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556
19 / ธ.ค. / 2555 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนระดับอนุบาล ร่วมร้องเพลงอำนวยพรแด่ แมร์ไอรีน ชำนาญธรรม
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555
1 / ธ.ค. / 2555 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
ผู้บริหารและครู ร่วมคำนับพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงานวัดอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร
19 / พ.ย. / 2555 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
ไว้อาลัยเด็กหญิงกำไร วงศ์มั่นกิจการ
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและพนักงานโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัววงศ์มั่นกิจการ
17 / พ.ย. / 2555 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้นำวิถีชุมชนวัด
โดยมี คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาล ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล ภคินีคณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ และคุณสมใจ พนาพาส เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน
17 / พ.ย. / 2555 : ฝ่ายจิตตาภิบาล
ชีวิตจิตครูจิตตาภิบาล
เมื่อวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน เพื่อให้ครูจิตตาภิบาลเข้าใจถึงความสำคัญของชีวิตจิต ในการทำหน้าที่จิตตาภิบาล สร้างสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้า

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th