[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
29 / ส.ค. / 2560 : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
นิเทศติดตามการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
.
25 / ม.ค. / 2559 : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน
.
25 / ม.ค. / 2559 : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
SPC ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
.
12 / พ.ค. / 2558 : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
อบรมเตรียมรับ สมศ.รอบสี่
.
26 / ส.ค. / 2557 : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
เข้าร่วมประเมินแผนปฏิบัติงาน
.
18 / ส.ค. / 2557 : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ฝ่ายการศึกษาตรวจติดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีฯ
.
29 / ม.ค. / 2557 : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
รร.เต็มรักศึกษา มาดูงานมาตรฐาน
.
22 / ม.ค. / 2557 : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
รับการประเมิน สมศ.รอบ 3
.
20 / พ.ย. / 2556 : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ผู้เข้าอบรมประเมินคุณภาพภายในออกภาคสนาม
.
14 / พ.ย. / 2556 : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ตรวจเช็คเอกสารเตรียมความพร้อม สมศ.รอบ 3
.
13 / พ.ย. / 2556 : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ตรวจติดตามประเมินการจัดการศึกษา
.
7 / ต.ค. / 2556 : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
.
13 / ส.ค. / 2556 : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ตรวจเยี่ยมความพร้อมรับการประเมิน สมศ.รอบ 3
โดยฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556
18 / มี.ค. / 2556 : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (SPC รุ่นที่ 11) ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2556
5 / ก.พ. / 2556 : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ดาวน์โหลดฟอร์มการเขียนแผนงานงบประมาณปี 2556
.
15 / ม.ค. / 2556 : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ประมวลภาพการตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพภายใน
จากคณะผู้ตรวจประเมินโรงเรียนจากคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต
19 / พ.ย. / 2555 : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ทบทวนวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ฯ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิฯ อาจารย์วิไล ธนวิวัฒน์ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ ห้องซาวด์สแควร์ อาคาร 2 ชั้น 6
10 / พ.ย. / 2555 : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2556
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจรูปแบบและวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2556
26 / ส.ค. / 2555 : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
วิทยากร อ.ดรุณี ขันโท ให้คำปรึกษาการทบทวน แผนพัฒนาสถานศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2555
1 / ส.ค. / 2555 : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการ ติดตามประเมินผล การดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th