[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
17 / ม.ค. / 2561 : ฝ่ายบุคคล
กิจกรรมวันครู เขต 3
.
16 / มิ.ย. / 2560 : ฝ่ายบุคคล
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
.
15 / มิ.ย. / 2560 : ฝ่ายบุคคล
ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหารประจำ ปีการศึกษา 2560
.
15 / มิ.ย. / 2560 : ฝ่ายบุคคล
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศพระสงฆ์ ภคินี ผู้ช่วยผู้บริหาร และครูดีเด่น
.
17 / ม.ค. / 2560 : ฝ่ายบุคคล
มอบโล่และเกียรติบัตรครูดีเด่นประจำปี 2560
.
6 / มิ.ย. / 2559 : ฝ่ายบุคคล
คณะครูอบรมการสอนแบบ TLLM
.
31 / พ.ค. / 2559 : ฝ่ายบุคคล
การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียน
.
28 / ส.ค. / 2558 : ฝ่ายบุคคล
ประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45
.
24 / มิ.ย. / 2558 : ฝ่ายบุคคล
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1
.
19 / มิ.ย. / 2558 : ฝ่ายบุคคล
ครูดีเด่น ระดับฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
.
19 / พ.ค. / 2558 : ฝ่ายบุคคล
พิธีต้อนรับอธิการิณีและผู้อำนวยการใหม่
.
14 / พ.ค. / 2558 : ฝ่ายบุคคล
อบรมคุณธรรมจริยธรรมครู
.
13 / พ.ค. / 2558 : ฝ่ายบุคคล
ต้อนรับอธิการิณีและผู้อำนวยการใหม่
.
13 / พ.ค. / 2558 : ฝ่ายบุคคล
พิธีเลี้ยงส่งเซอร์
.
13 / พ.ค. / 2558 : ฝ่ายบุคคล
ครูอบรมการดูแลความเสี่ยง
.
13 / ก.ย. / 2557 : ฝ่ายบุคคล
อบรมนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ฯ
.
12 / ก.ย. / 2557 : ฝ่ายบุคคล
ครูศึกษาดูงานเรื่องเพศศึกษา
.
12 / ก.ย. / 2557 : ฝ่ายบุคคล
ครูแนะแนวศึกษาดูงาน รร.สตรีวิทยา 2
.
21 / ก.ค. / 2557 : ฝ่ายบุคคล
ปฐมนิเทศครูใหม่ ปีการศึกษา 2557
.
1 / พ.ย. / 2556 : ฝ่ายบุคคล
อบรมคุณธรรม จริยธรรมครู
.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th