[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
  

ข่าวจาก : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

เรื่อง : เข้าร่วมประเมินแผนปฏิบัติงาน

เข้าชม : 1916  เขียนวันอังคาร ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพได้ส่งครูเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจแผนปฏิบัติการประจำปีและเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนในฝ่ายการศึกษาอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมแผนกอนุบาล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

 

 

 

 

 

 
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      นิเทศติดตามการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 29 / ส.ค. / 2560
      มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน 25 / ม.ค. / 2559
      SPC ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 25 / ม.ค. / 2559
      อบรมเตรียมรับ สมศ.รอบสี่ 12 / พ.ค. / 2558
      เข้าร่วมประเมินแผนปฏิบัติงาน 26 / ส.ค. / 2557
  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th