[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
  

ข่าวจาก : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

เรื่อง : มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน

เข้าชม : 1516  เขียนวันจันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2559

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ระดับ 2 ดาว ซึ่งเซอร์ลิลี่ นิลเขต ผู้อำนวยการ เข้ารับโล่ประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558

 

 

 

รับเกียรติบัตร โครงการ Energy Mind Award 2014 ของการไฟฟ้านครหลวง ได้มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน

Posted by โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ on Sunday, January 24, 2016ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      นิเทศติดตามการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 29 / ส.ค. / 2560
      มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน 25 / ม.ค. / 2559
      SPC ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 25 / ม.ค. / 2559
      อบรมเตรียมรับ สมศ.รอบสี่ 12 / พ.ค. / 2558
      เข้าร่วมประเมินแผนปฏิบัติงาน 26 / ส.ค. / 2557
  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th