[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
  

ข่าวจาก : แผนกอนุบาล

เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”

เข้าชม : 1613  เขียนวันจันทร์ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 LN ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง " อากาศ" ด้วยกระบวนการ Exploration Activities และวัฏจักรการสืบเสาะ "Inquiry cycle method" ให้กับโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯและเครือข่าย รวม 36 โรงเรียน ต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความหมาย เป็นการปลูกฝังให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในอนาคต

 

 

 

 
แผนกอนุบาล 5 อันดับล่าสุด

      เด็กๆระดับปฐมวัยได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเขต 3 ณ โรงเรียนเซนต์แมรี สมุทรปราการ 29 / พ.ย. / 2560
      ประกาศผลการประเมินนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561 2 / ต.ค. / 2560
      ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย และชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 2 / ส.ค. / 2560
      มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มือ เท้า ปาก แผนกอนุบาล โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 9 / มิ.ย. / 2560
      VDO การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ้ง มหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 9 9 / มิ.ย. / 2560
  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th