[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
  

ข่าวจาก : แผนกอนุบาล

เรื่อง : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มือ เท้า ปาก แผนกอนุบาล โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

เข้าชม : 976  เขียนวันศุกร์ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มือ เท้า ปาก แผนกอนุบาล โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

1. ให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง ลักษณะอาการของโรค มือ เท้า ปาก ( Hand , Foot and Mouth Disease )
การป้องกัน , ภาวะแทรกซ้อน
2. การป้องกันการแพร่กระจายของโรค มือ เท้า ปาก ( Hand , Foot and Mouth Disease ) โดย
2.1 ปิดเรียนทั้งห้องเรียน ในกรณีที่ห้องเรียนนั้นๆ มีเด็กเป็นโรค มือ เท้า ปาก มากกว่า 5 คน
เพื่อทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
2.2 เช็ด ทำความสะอาดห้องเรียนทุกห้องภายในอาคารอนุบาลด้วยน้ำยาเดตตอลทุกวัน
2.3 งดกิจกรรมหรรษายามเช้า และการเล่นเครื่องเล่นสนามทุกชนิด
2.4 ตรวจสุขภาพเด็กทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน กรณีที่พบอาการหรือสงสัย หรือเด็กมีไข้ เป็นหวัด
จะแจ้งให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ (ไม่เช็คเวลาขาดเรียน)
2.5 ครูเช็ดทำความสะอาดห้องเรียน เครื่องเล่น ของเล่นภายในห้องเรียนด้วยน้ำยาเดตตอลทุกวัน
หลังเลิกเรียน
2.6 ขอความร่วมมือผู้ปกครองเด็กที่ป่วย หรือที่มารับเด็กกลับบ้านในกรณีที่สงสัย กรุณาแจ้ง
สาเหตุการหยุดเรียนที่ผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์แก่ครูประจำชั้น
2.7 หากพบว่าบุตรหลานของท่านเป็นโรค มือ เท้า ปาก และมีพี่หรือน้องอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับ
ผู้ป่วย ขอให้แยกเด็กออกจากกัน และแจ้งให้ครูประจำชั้นของพี่หรือน้องของผู้ป่วยได้รับทราบ
3. ครูประจำชั้นติดตามสาเหตุของการหยุดเรียนของเด็ก และจัดทำแบบบันทึกสาเหตุของการหยุดเรียน
4. พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ 3 เวลา เช้า กลางวัน เย็น ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเดตตอล

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนกอนุบาล 5 อันดับล่าสุด

      เด็กๆระดับปฐมวัยได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเขต 3 ณ โรงเรียนเซนต์แมรี สมุทรปราการ 29 / พ.ย. / 2560
      ประกาศผลการประเมินนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561 2 / ต.ค. / 2560
      ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย และชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 2 / ส.ค. / 2560
      มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มือ เท้า ปาก แผนกอนุบาล โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 9 / มิ.ย. / 2560
      VDO การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ้ง มหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 9 9 / มิ.ย. / 2560
  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th