[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
  

ข่าวจาก : ฝ่ายวิชาการ

เรื่อง : ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา

เข้าชม : 628  เขียนวันจันทร์ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

นายสำรวย จันทะภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์และมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ การลงนามฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์และมหาวิทยาลัยบูรพา มีความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการ ด้านศักยภาพผู้เรียน และด้านการศึกษาต่อ ให้สอดคล้องและต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามศักยภาพของผู้เรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืน

 

 

 
ฝ่ายวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ภาคเรียนที่ 1/2560 4 / ต.ค. / 2560
      บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาคเรียนที่ 1/2560 (เฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย) 26 / ก.ย. / 2560
      ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา 11 / ก.ย. / 2560
      แห่เทียนจำนำพรรษา 7 / ก.ค. / 2560
      กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 26 / มิ.ย. / 2560
  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th