[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
  

ข่าวจาก : ฝ่ายบุคคล

เรื่อง : กิจกรรมวันครู เขต 3

เข้าชม : 116  เขียนวันพุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

งานวันครู เขต 3 ที่ โรงเรียนเซนต์แมรี่ สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 
1.ครูสุวิมล สัมผัสสุข ครูดีเด่น (ระดับปฐมวัย)
2.ครูพัชรี บุญพิทักษ์สกุล ครูดีเด่น (ระดับชั้น ป.1-3)
3.ครูหทัยภัทร์ ศตะรัตน์ ครูดีเด่น (ระดับชั้น ป.4-6)
4.ครูพัชรี เพียรทรัพย์ ครูดีเด่น (ระดับชั้น ม.1-3)
5.ครูสินทวี มาถาวร ครูดีเด่น (ระดับชั้น ม.4-6)
6.ครูกิตติลักษณ์ บุญลาภ ครูดีเด่น (บุคลากรสายสนับสนุน)

 
ฝ่ายบุคคล 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมวันครู เขต 3 17 / ม.ค. / 2561
      ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 16 / มิ.ย. / 2560
      ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหารประจำ ปีการศึกษา 2560 15 / มิ.ย. / 2560
      พิธีมอบรางวัลเกียรติยศพระสงฆ์ ภคินี ผู้ช่วยผู้บริหาร และครูดีเด่น 15 / มิ.ย. / 2560
      มอบโล่และเกียรติบัตรครูดีเด่นประจำปี 2560 17 / ม.ค. / 2560
  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th