[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
  

ข่าวจาก : ฝ่ายวิชาการ

เรื่อง : บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย)

เข้าชม : 2109  เขียนวันจันทร์ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

 

บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ภาคเรียนที่ 2/2560

-----------------------------------------------------

ให้ติดต่อลงทะเบียนที่ครูประจำชั้น

 ภายในวันอังคารที่ 27 ก.พ. 2561 เวลา 08.00 น.

(เรียนเสริม/สอบซ่อมวันที่ 27-28 ก.พ. และ 2 มี.ค. 2561)

แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย (ไม่อนุญาตให้ใส่ชุดพละ)

-------------------------------------------------------------------------------------

 
(คลิกที่ระดับชั้น)

ม.4/1 ม.5/1 ม.6/1
ม.4/2 ม.5/2 ม.6/2
ม.4/3 ม.5/3 ม.6/3

 
ฝ่ายวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาคเรียนที่ 2/2560 6 / มี.ค. / 2561
      บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย) 26 / ก.พ. / 2561
      บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ภาคเรียนที่ 1/2560 4 / ต.ค. / 2560
      บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาคเรียนที่ 1/2560 (เฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย) 26 / ก.ย. / 2560
      ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา 11 / ก.ย. / 2560
  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th